View

Covid 19 Statement

Courses Naj se zgodi: tečaj za starejše šolarje

Tečaj poteka v obliki projektnega dela in je namenjen šolarjem, starim od 13 do 18 let.

"Naj se zgodi" je tečaj, ki nagovarja starejše, bolj neodvisne šolarje. Učitelji na tečaju kombinirajo jezikovni pouk s športnimi, z likovnimi in dramskimi aktivnostmi. Vse te dejavnosti so povezane v neko motivacijsko temo, na primer "Zmajev brlog" ali "Razvijanje kickstarter kampanje (na željo lokalne skupnosti se lahko lotimo tudi izdelave filma). Tečajniki imajo veliko priložnosti za izboljšanje svoje govorne kompetence. Predvsem jih pritegne to, da se njihove ideje sliši in se jih vključi v delo. Tako postanejo soustvarjalci pri načrtovanju in končni izvedbi projekta.

Na svoje delo na taborih smo ponosni in poskušamo visoke standarde tudi obdržati. Koordinator, ki ima izkušnje z delom kot učitelj na tovrstnih taborih, skrbi, da ostaja kvaliteta poučevanja enako visoka. Nadzoruje delo ostalih učiteljev in skrbi, da vse poteka gladko.

Značilnosti tečaja

  • Tabor traja en teden ali dva tedna.
  • Prilagojen je različnim starostnim skupinam.
  • Projekti so prilagojeni potrebam lokalne šole.
  • Športne, likovne in dramske aktivnosti so podrejene učni snovi, ki jo obravnavajo pri delu v razredu.
  • Celoten tabor poteka v obliki jezikovne kopeli: vse dejavnosti so v angleščini.
  • Jezikovni pouk je prilagojen tako starosti kot sposobnostim otrok.
  • Vsi člani ekipe so naravni govorci angleščine.
  • Tabor temelji na povečanju samozavesti pri uporabi angleščine "resničnega sveta".
  • V ceno tabora so vključena vsa gradiva in končno poročilo o posameznem tečajniku.
Tipičen dan na taboru
Tipičen dan na taboru

Prednosti tabora v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Gostujoči učitelji so bili super: kreativni, kompetentni in delavni. Delo so odlično opravili, otroci so bili  vseskozi veseli in zadovoljni.

Marilena, učiteljica, Milano (Italija)

Tečaji

Za šolarje, stare od 7 do 14 let: Zabava v angleščini Za šolarje, stare od 13 do 18 let: Naj se zgodi

Življenje na taboru na videu

O nas Kontakt