View

Covid 19 Statement

Za starše in šolarje

Life on camp - Video

Nepozabne izkušnje v angleščini

Naši celodnevni tabori na zabaven in učinkovit način omogočajo šolarjem razvijanje jezikovnih kompetenc. Šolarji vsak dan določen čas preživijo v učilnicah, potem pa nadgrajujejo svoje znanje pri za to prilagojenih športnih, likovnih ali dramskih aktivnostih. Pri delu uporabljamo pristop jezikovne kopeli. Posebno pozornost posvečamo krepitvi samozavesti pri izražanju v angleškem jeziku in tekoči izgovorjavi. Otroci igrajo kriket v angleščini, sledijo navodilom (ki so v angleščini), kako izdelati lučko - globus, pripravijo radijsko igro v angleščini, se pogovarjajo o svojih najljubših nadevih za sendvič ... vsakdo slej ko prej spregovori!

Skrb za otroke

Naša glavna skrb pri delu je, da so otroci v varnem okolju. Ko zaposlujemo učitelje, ki poučujejo na taborih, poskrbimo, da so le-ti vešči varnosti pri delu in da so naši standardi enaki lokalnim. Šolarje vseskozi nadzorujemo, eden izmed članov ekipe je vedno na voljo, če bi prišlo do kakšne situacije, ki bi zahtevala takojšnje ukrepanje.

Ekipe učiteljev z ustreznimi referencami

Jezikovna šola vedno preveri vse reference bodočih učiteljev in vodij. Le-ti morajo opraviti vrsto preizkusov, da se prepričamo, da so res usposobljeni za delo na taborih. Za zagotavljanje visokih standardov dela koordinator tabora (vodja ekipe gostujočih učiteljev) redno nadzoruje delo svojih kolegov, njihov način poučevanja in izvajanja dejavnosti.

Ali lahko gostite člana ekipe

Družine gostiteljice lahko gostijo gostujoče učitelje in koordinatorje. Ponavadi so to družine, katerih otroci obiskujejo tabor. Družine gostiteljice dobijo za svoje delo ne samo bogato denarno nagrado, pač pa z gostujočim učiteljem vzajemno bogatijo drug drugega, tako jezikovno kot kulturno.

Več o gostovanju Tipičen dan na taboru

Ali vas zanima tabor v bližini vašega doma

Če ste za nas izvedeli na spletu in če se vam zdi, da je naša jezikovna šola ravno pravšnja za vaše otroke, imate dve možnosti. Lahko svojo lokalno šolo obvestite o možnosti organizacije tabora ali pa sami prevzamete organizacijo le-tega. Za več informacij obiščite stran: Za organizatorje.

Prednosti tabora v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Gostujoči učitelji so bili super: kreativni, kompetentni in delavni. Delo so odlično opravili, otroci so bili  vseskozi veseli in zadovoljni.

Marilena, učiteljica, Milano (Italija)

Tečaji

Za šolarje, stare od 7 do 14 let: Zabava v angleščini Za šolarje, stare od 13 do 18 let: Naj se zgodi

Življenje na taboru na videu

O nas Kontakt