View

Covid 19 Statement

Privacy Policy

The English Experience (GB) Ltd je zavezana zakonu o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki jih jezikovna šola The English Experience zbira, shranjuje in obdeluje, se bodo uporabili izključno za namen nemotenega delovanja jezikovne šole. Če je potrebno, jezikovna šola izda posebno obvestilo o zbiranju in obdelovanju osebnih podatkov. To je odvisno od razmerja med stranko in jezikovno šolo.

Kateri podatki se shranjujejo

1. THE ENGLISH EXPERIENCE ZA POTREBE ŽIVLJENJA IN DELA NA TABORU ZBIRA, SHRANJUJE IN OBDELUJE:

osebne in kontaktne podatke, tudi posebne podatke, ki so povezani z zdravstvenim stanjem strank

finančne podatke

podatke v zvezi z zaposlitvijo

2. KAKO PRIDEMO DO PODATKOV

Večino podatkov se pridobi direktno od posameznih strank. V določenih okoliščinah lahko pridejo do podatkov s pomočjo koordinatorjev oziroma drugih zastopnikov, ki delujejo v korist stranke.

3. ZAKAJ SE ZBIRAJO PODATKI

Podatke zbiramo za izvrševanje pogodb in drugih zakonskih določil in za svoje legitimne interese.

4. KOLIKO ČASA SE PODATKI HRANIJO

Podatki se hranijo, dokler so pravno potrebni oziroma dokler jih obdelujemo za namene, za katere so bili zbrani.

5. KDO IMA DOSTOP DO PODATKOV

Da lahko izpolnimo podpisane pogodbe, imajo do določenih podatkov dostop tudi tretje stranke. Včasih so te stranke izven Evropske unije. V primeru da so podatki dostopni tretjim strankam, bo izdan poseben akt, ki bo določal vaš odnos do jezikovne šole The English Experience.

6. OSEBNI PODATKI IN PRAVICE UDELEŽENCEV TABORA

Posameznik ima glede svojih osebnih podatkov, do katerih ima The English Experience dostop, naslednje pravice:

pravico do obveščenosti o tem, katere podatke jezikovna šola shranjuje in obdeluje

pravico do dostopa do svojih podatkov

pravico do popravkov podatkov, ki so napačni

pravico do omejevanja obdelovanja podatkov

pravico do prenosljivosti podatkov

pravico do izbrisa osebnih podatkov

pravico do ugovora o obdelavi osebnih podatkov

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

The English Experience se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov in se z v ta namen izdelanim protokolom zavezuje, da bo varovala vaše osebne podatke pred slučajno izgubo, razkritjem, uničenjem ali zlorabo.

8. KONTAKT

V primeru dodatnih vprašanj glede pravilnika o zasebnosti se, prosim, obrnite na jezikovno šolo The English Experience. dpo@englishexp.co.uk

Prednosti tabora v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Gostujoči učitelji so bili super: kreativni, kompetentni in delavni. Delo so odlično opravili, otroci so bili  vseskozi veseli in zadovoljni.

Marilena, učiteljica, Milano (Italija)

Tečaji

Za šolarje, stare od 7 do 14 let: Zabava v angleščini Za šolarje, stare od 13 do 18 let: Naj se zgodi

Življenje na taboru na videu

O nas Kontakt