View

Covid 19 Statement

Pogoji poslovanja

1. Splošni pogoji

Spletna stran www.englishexperiencecamps.com (z vsemi zavihki) je namenjena uporabnikom, njeno uporabo določajo naslednji pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja tudi določajo, pod katerimi pogoji lahko spletno stran uporabljate, zato prosimo, da jih najprej natančno preberete. Če se ne strinjate s pogoji poslovanja in pravilnikom o zasebnosti, prosimo, da strani, ki je v lasti jezikovne šole The English Experience (UK) Ltd, ne uporabljate.

Vse objave na tej spletni strani ali kateri koli del strani, npr. slike, opisi, podrobni opisi, ilustracije, fotografije, oglaševanje ipd., so tu z edinim namenom, da uporabniku predstavijo, kakšen izdelek ali storitev ponuja. Z ogledom strani se strinjate, da spletna stran ne jamči za barvo, velikost ali dizajn izdelkov, ki so predstavljeni na spletni strani. V skladu s tem se vaš nakup izdelkov in/ali storitev, ki temeljijo na vzorčnih mestih, ne bo štel za prodajo po vzorcu.

2. Intelektualna lastnina

Vse informacije in gradivo na spletni strani so tu le za osebno uporabo in ne za komercialne namene. Vsa programska oprema in vsa vsebina na strani (vključno z dizajnom spletne strani, besedilom, grafiko, avdio in video predstavitvami, z izborom gradiva in s kodo strani) sta naša last ali last naših dobaviteljev in tako zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vse pravice so pridržane.

Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, shranjevanje, prodaja ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja jezikovne šola The English Experience je strogo prepovedano. Prenos ene kopije dela strani na en osebni računalnik je dovoljen za osebno uporabo pod pogojem, da ostane vse gradivo nespremenjeno. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k temu, da je dostop do spletne strani avtomatično onemogočen. Zavezani ste, da vse nelegalno pridobljene kopije ali dele strani takoj uničite. Če želite dele strani objaviti drugje, morate za to prositi za dovoljenje tako, da pošljete povpraševanje.

Vse blagovne znamke, storitve, logotipi, ki se pojavljajo na spletni strani so blagovne znamke, storitve, logotipi njihovih izključnih lastnikov.

Vse licence in potrdila, tudi taka, ki so intelektualna lastnina tretjih strank, so zaščiteni z avtorsko pravico. Če opazite kršenje pravice do intelektualne lastnine, nas lahko takoj obvestite.

3. Spletne povezave do spletnih strani tretjh strank

Spletna stran občasno objavi povezave do drugih spletnih strani, ki jih urejajo drugi in so v njihovi lasti. Tovrstne povezave so vključene v stran izključno zato, da je uporabnikom laže, mi si na nikakršen način ne lastimo pravic do produktov in/ali storitev, ki jih oglašuje druga spletna stran. Ravno tako nimamo vpogleda in kontrole nad njihovimi pogoji poslovanja. Poleg tega spletne strani tretjih strank nismo preučili in nismo pripravili predstavitev o dostopnosti, vsebini ali točnosti gradiv na drugih spletnih straneh. Če želite dostopati do drugih spletnih strani preko naše spletne strani, je to vaša odgovornost. Ravno tako so spletne strani drugih strank zavezane svojim pogojem poslovanja, ki bi jih morali prebrati, preden jih uporabljate.

4. Zavrnitev odgovornosti

Jezikovna šola The English Experience se obvezuje, da se bo po najboljših močeh trudila zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani, kot je zakonsko dovoljeno. Spletna stran je na voljo "taka, kot je". Uporabniki dopuščate, da spletna stran zaradi napake v sistemih, posodabljanja ali nadgradnje ali katerega koli drugega vzroka, na katerega nimamo vpliva, ne deluje.

Glede delovanja spletnega mesta ne dajemo nobenih jamstev (izrecnih ali implicitnih) glede delovanja spletnega mesta ali informacij (vključno z vzorci, kot je določeno v 1. točki zgoraj), zanesljivosti, popolnosti ali pravočasnosti vsebine ali storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, ali da bo uporaba spletnega mesta neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak. Izrecno se strinjate, da je vaša uporaba spletnega mesta na lastno odgovornost.

Poleg tega vsaka druga stranka (ne glede na to, ali je ali ni sodelovala pri ustvarjanju, izdelavi, vzdrževanju ali prikazovanju spletne strani), vključno z uradniki, zaposlenimi, s svetovalci ali z agenti, izključuje vsako odgovornost in odgovornost za kakršno koli količino ali vrsto izgube ali škode, ki bi lahko nastala za vas ali katero koli tretjo osebo (brez omejitev), kakršno koli neposredno, posredno, kazensko ali posledično izgubo ali škodo, kakršno koli izgubo dohodka, dobička, dobrega imena, podatkov, pogodb, uporabe denarja ali izgube ali škode, ki izhaja iz ali je na kakršen koli način povezana s poslovno razlago ali pogodbo o odškodninski odgovornosti, (vključno s škodo zaradi vaše nepazljivosti). Izključujemo odgovornost v zvezi s spletnim mestom, tudi kako drugače v zvezi s spletnim mestom, na kakršen koli način v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultatom uporabe spletnega mesta, ali katerim koli spletnim mestom, povezanim s spletnim mestom, ali z vsebino na spletnem mestu, vključno z izgubo ali s poškodbo zaradi virusov (vključno z logičnimi bombami, s trojanskimi konji, črvi, škodljivimi komponentami, poškodovanimi podatki ali z drugimi zlonamernimi programi ali s škodljivimi podatki), s katerimi lahko okužite svojo računalniško opremo, podatke o programski opremi ali drugo lastnino zato, ker dostopate do spletnega mesta, ga uporabljate ali po njem brskate ali prenašate katere koli vsebine s spletnega mesta ali spletnih mest, povezanih s spletnim mestom. Poleg tega izključujemo vsako odgovornost in odgovornost, kot je navedeno zgoraj, ne glede na to, ali smo obveščeni o možnosti take izgube ali škode.

Nič v tem pravnem obvestilu ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti (vključno z našimi zaposlenimi ali zastopniki) za:

smrt, telesne poškodbe ali goljufije zaradi naše malomarnosti; ali

napačno predstavitev temeljne zadeve; ali

vsaka odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti po veljavni zakonodaji, vključno s:

pogoji in z jamstvom v zvezi z lastništvom blaga, ki se nanaša na zakonodajo o prodaji blaga, in kadar stranka deluje kot potrošnik; ali

pogoji glede primernosti in kakovosti opisa blaga, ter se nanašajo na zakonodajo o prodaji blaga, in pogoji glede zakonodaje o dobavi blaga in storitev.

Če vaša uporaba vsebine na spletnem mestu povzroči potrebo po servisiranju, popravilu opreme, programske opreme ali popravku podatkov, prevzamete vse stroške.

Če ste potrošnik, to pravno obvestilo ne vpliva na vaše zakonske pravice, ki jih imate po zakonu in jih ni mogoče izključiti ali omejiti. Če želite izvedeti, kakšne so te pravice, se obrnite na urad za svetovanje lokalnega prebivalstva.

5. Oglasi

Spletno mesto lahko vsebuje oglase tretjih oseb in ti oglasi lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani. Če ni izrecno navedeno drugače, na našem spletnem mestu ne podpiramo nobenega izdelka ali storitve ali zastopamo kakršne koli vsebine ali točnosti gradiva, ki so del oglasa ali so povezani z njim.

6. Odškodnina

Strinjate se, da nas, naše uradnike, zaposlene, agente, svetovalce, imetnike licenc in dobavitelje, zavarujete in da do nas ne boste imeli terjatev, dejanj ali zahtev, obveznosti in poravnave, vključno brez omejitev, razumnih pravnih in računovodskih stroškov, ki izhajajo iz ali domnevno iz vaše uporabe vsebine spletnega mesta na način, ki krši ali domnevno krši te pogoje. Takoj vas bomo obvestili o kakršnem koli takem zahtevku, tožbi ali postopku in na vaše stroške, v razumni meri, sodelovali z vami pri vaši obrambi pred takšnim zahtevkom.

7. Višja sila

Ne bomo odgovorni za kakršno koli zamudo ali neuspeh pri izvedbi ali prekinitev dostave vsebine spletnega mesta, ki je neposredno ali posredno posledica katerega koli vzroka ali okoliščin, ki so izven našega razumnega nadzora, vključno z, vendar neomejeno, odpovedjo opreme ali komunikacijskih vodov, telefonskih ali drugih težav s povezavami, računalniškimi virusi (vključno z logičnimi bombami, s trojanskimi konji, črvi, škodljivimi komponentami, poškodovanimi podatki ali z drugo škodljivo programsko opremo ali s škodljivimi podatki), nepooblaščenim dostopom, s krajo, z napakami upravljavca, s slabimi vremenskimi pogoji, potresi ali z naravnimi nesrečami, s stavkami ali z drugimi težavami pri delu, vojno ali vladno omejitvijo.

8. Ločljivost in opustitev

Če katero koli pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna, neveljavnost take določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh pogojev, ki ostanejo v polni veljavi. Nobena opustitev katerega koli od teh pogojev se ne šteje za nadaljnjo ali nadaljnjo opustitev takšnega pogoja ali katerega koli drugega pogoja.

9. Dostopnost zunaj Anglije

Sedež imamo v Angliji. Dostop do vsebine spletnega mesta ni dovoljen pri določenih osebah ali v določenih državah. Če dostopate do spletnega mesta izven Anglije, to storite na lastno odgovornost in ste odgovorni za spoštovanje zakonov, ki veljajo v vaši jurisdikciji. Ob priznavanju globalne narave interneta se strinjate, da boste upoštevali vsa lokalna pravila glede vedenja na spletu in sprejemljive vsebine. Natančneje, strinjate se, da boste upoštevali vse veljavne zakone o prenosu tehničnih podatkov, izvoženih iz države, v kateri prebivate.

10. Celotni dogovor

Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami in urejajo vašo uporabo spletnega mesta in nadomeščajo vse predhodne dogovore med vami in nami.

11. Pristojnosti

Ti pogoji so urejeni in v skladu z angleškim pravom, razen če živite na Škotskem, v tem primeru bodo ti pogoji urejeni s škotskim pravom, vi in mi pa se nepreklicno strinjamo, da bodo sodišča Združenega kraljestva neizključno pristojna za poravnavo sporov, ki lahko nastanejo iz teh pogojev ali pravnega razmerja ali v zvezi z njimi, in za te namene nepreklicno predloži vse spore v neizključno pristojnost sodišč Združenega kraljestva.

12. Ni skupnega podjetja, partnerstva, zaposlovanja ali agencije

Strinjate se, da ne obstaja nikakršno skupno poslovanje, partnerstvo, zaposlitev ali posredniško razmerje med vami in nami kot posledica vaše uporabe tega spletnega mesta in s tem sprejemanja teh pogojev.

13. Obvestilo o spremembah pogojev

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji dodajamo ali spreminjamo te pogoje. Če bomo objavili vse spremembe, vas bomo o tem obvestili tako, da bomo objavili spremembe na tej strani in / ali objavili obvestilo o spremembi na domači strani našega spletnega mesta. Ko objavimo takšne spremembe, je vaša odgovornost kot uporabnik, da zagotovite, da se zavedate takšnih sprememb. Spremembe bodo začele veljati 24 ur po prvi objavi in ​​štelo se bo, da sprejemate vsako spremembo, če po tem času še naprej dostopate do spletnega mesta.

14. Informacija o uporabnikih

Zbiramo lahko informacije o tem, do katerih strani ste dostopali ali jih obiskali (to se zbira anonimno preko storitve Google Analytics in poroča o trendih na spletnem mestu, ne da bi identificirali posamezne obiskovalce), in informacije, ki ste jih ponudili prostovoljno, kot so podatki o kontaktnih podatkih in/ali registracija na spletno mesto. Te informacije uporabljamo za notranji pregled in izboljšanje vsebine spletnega mesta. Poleg tega bomo, brez poseganja v zgoraj navedeno, obdelovali vaše podatke, pridobljene z vašim dostopom in uporabo spletnega mesta in/ali drugače, v skladu z našo politiko zasebnosti. Če vi prostovoljno pošljete svoje podatke, medtem ko uporabljate to spletno mesto, bo naša uporaba vaših podatkov urejena s temi pogoji, vključno z našim pravilnikom o zasebnosti. Pred uporabo spletnega mesta natančno preberite te pogoje uporabe in našo politiko zasebnosti.

Prednosti tabora v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Gostujoči učitelji so bili super: kreativni, kompetentni in delavni. Delo so odlično opravili, otroci so bili  vseskozi veseli in zadovoljni.

Marilena, učiteljica, Milano (Italija)

Tečaji

Za šolarje, stare od 7 do 14 let: Zabava v angleščini Za šolarje, stare od 13 do 18 let: Naj se zgodi

Življenje na taboru na videu

O nas Kontakt