View

Covid 19 Statement

Zakaj bi izbrali angleški tabor v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Prava izkušnja

Vsi naši učitelji in vodje dejavnosti imajo ustrezne izkušnje za delo z otroki na taborih. To pomeni, da na tabore pošljemo le kvalificirane ljudi, ki bodo svoje delo izvrstno opravili. Na nas se lahko zanesete: že od leta 1999 organiziramo angleške jezikovne tabore v tujini, v Italiji, Sloveniji in številnih drugih državah.

Prave jezikovne kompetence

Vsi učitelji in vodje dejavnosti so naravni govorci angleščine, kar pomeni, da bodo vaši otroci v času tabora pri vseh dejavnostih v nenehnem stiku s pravo angleščino, ki se govori v Združenem kraljestvu. Kmalu se jo bodo tudi sami naučili samozavestno uporabljati.

Pravo učno okolje

S ponosom lahko trdimo, da na taboru dosledno uporabljamo vseobsegajoč pristop k učenju. Posebno pozornost posvečamo otrokovemu napredku, zato so športne, likovne in dramske aktivnosti temu ustrezno strukturirane. Ekipa Sektorja za angleške tabore v tujini napiše načrt dela in v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učijo na tečajih doma, pripravi visoko kvalitetna učna gradiva. Da lahko zagotovimo doslednost in standardom prilagojen nivo, se držimo skupnega evropskega referenčnega okvira - kot osnove za naše tečaje.

Prava podpora

Jezikovna šola The English Experience se loti priprave tabora postopoma in tako lokalnim koordinatorjem olajša delo pri organizaciji. Ko tabor poteka, angleški koordinator dnevno razrešuje vse težave in logistiko. Tako prisotnost lokalnega koordinatorja ni potrebna, dosegljiv pa mora biti po telefonu. Naši angleški koordinatorji imajo bogate izkušnje, zato lahko marsikatero težavo vnaprej preprečijo ali pa zelo hitro odpravijo.

Pravi ljudje

Vsi naši učitelji in vodje aktivnosti zelo radi delajo z otroki. Radi jim pomagajo pri razvijanju vseh njihovih sposobnosti in talentov, radi se zabavajo. Pri oblikovanju novih ekip z vsakim posameznikom vedno opravimo temeljit razgovor, preverimo pa tudi njegovo ozadje. Zato lahko jamčimo za vsakogar, ki dela z vašim otrokom.

Prednosti tabora v organizaciji jezikovne šole The English Experience

Gostujoči učitelji so bili super: kreativni, kompetentni in delavni. Delo so odlično opravili, otroci so bili  vseskozi veseli in zadovoljni.

Marilena, učiteljica, Milano (Italija)

Tečaji

Za šolarje, stare od 7 do 14 let: Zabava v angleščini Za šolarje, stare od 13 do 18 let: Naj se zgodi

Življenje na taboru na videu

O nas Kontakt